วันพุธที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2551

10. Location Toolbar

ทูลบาร์นี้ประกอบไปด้วยช่อง Location และ Bookmarks QuikFile ช่อง Location ช่องนี้เป็นช่องที่ให้คุณพิมพ์ที่อยู่ของเว็บเพจที่ต้องการเข้าไปดู โดยพิมพ์ที่อยู่ในแบบของ URL คุณสมบัติอย่างหนึ่งของช่อง Location ก็คือช่องที่มีคุณสมบัติของลิสต์บอ็อกอยู่ด้วย กล่าวคือ ทุกครั้งที่คุณพิมพ์ที่อยู่เว็บเพจในช่องนี้ Netscape Navigator จะเก็บที่อยู่เป็นประวัติ เอาไว้ด้วย เมื่อคุณต้องการไปยังที่อยู่เดิมอีกครั้ง คุณสามารถที่จะคลิก ทางขวาสุดของช่อง Location แล้วเลือกที่อยู่เว็บเพจที่ต้องการไปดุ โดยไม่ต้องพิมพ์ที่อยู่ใหม่อีกครั้ง นับว่าวิธีนี้ ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานให้กับผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น Bookmark Quick File ส่วนนี้เป็นเมนูที่เก็บที่อยู่เว็บเพจเอาไว้ คุณสามารถที่จะเก็บที่อยู่เว็บเพจที่คุณสนใจโดยใช้คำสั่งในเมนูนี้ และก็สามารถไปยังเว็บเพจที่ต้องการโดยเลือกที่อยู่เว็บเพจที่เก็บไว้ผ่านเมนูนี้ได้ด้วย โครงสร้างของที่อยู่เว็บเพจจะถูกจัดเก็บในลักษณะเมนูเป็นลำดับขั้น การโยกย้ายก๊อปปีหรือลบเมนูนั้นทำได้โดยการเข้าสู่โหมด Edit Bookmark ซึ่งจะมีวิธีการจัดการคล้ายกับการจัดการกับไฟล์

11. Personal Toolbar
สำหรับแถบทางด้านล่างถัดจาก Location Toolbar เป็นทูลบาร์ส่วนตัวที่ให้คุณเก็บที่อยู่เว็บไซต์ หัวข้อนิวส์กรุ๊ปเมล์โฟลเดอร์ หรือแอดเดรสบุ๊คที่คุณชอบเอาไว้เป็นปุ่มคำสั่งที่สามารถเรียกใช้ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว


12. พื้นที่แสดงเพจ

พื้นที่ใหญ่สุดอยู่ตอนกลางของโปรแกรม Netscape Navigator ก็คือ พื้นที่แสดงเว็บเพจ ซึ่งพื้นที่ส่วนนี้มาจากการที่ Netscape Navigator เข้าไปอ่านข้อมูลที่เขียนด้วยภาษา HTML จากเว็บไซด์ในเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแล้วนำมาแสดงผล
หน้าเว็บเพจนี้สามารถแสดงได้ทั้ง ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพวีดีโอ ภาพสามมิติแบบความจริงเสมือนแบบฟอร์ม ตัวอักษรวิ่ง และรูปแบบอื่น ๆ ที่พัฒนาต่อมา บางครั้งข้อมูลในหน้าเว็บเพจอาจจะยาวเกินที่จะแสดงในหนึ่งหน้าจอได้หมด Netscape Navigator ก็จะขึ้นสโครบาร์ขึ้นมาเพื่อให้คุณเลื่อนปุ่มเพื่อดูเว็บเพจส่วนที่เหลือ

13. แถบสถานะ

แถบด้านล้างสุดของ Netscape Nevigator ก็คือ แถบสถานะ (Status Bar) พื้นที่ยาวส่วนนี้ทำหน้าที่รายงานสถานะการทำงาน Netscape Navgator และเป็นที่เรียกใช้โปรแกรมอื้นในชุด Communication พื้นที่ตรงนี้จะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนด้วยกันดังนี้
· Security Indicator ไอคอนแม่กุญแจนี้เป็นการแสดงว่าเว็บไซต์ที่คุณเข้าไปดูนั้นมีการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัยหรือเปล่า ถ้ากุญแจล็อกแสดงว่าเว็บไซต์นั้นมีการเข้ารหัส และ เมื่อคุณคลิกที่ไอคอนนี้เว็บเพจ Security Info จะแสดงขึ้นมา
· Progress bar แถบนี้แสดงสถานะการทำงานของ Navigation โดยจะแสดงเปอร์เซ็นต์การโหลดหน้าเว็บเพจ แต่ถ้าโปรแกรมไม่สามารถคำนวณเวลาได้ ก็จะแสดงเป็นแถบวิ่งไปวิ่งมาแทน
· Status Message Area พื้นที่แถบนี้แสดงตำแหน่งของเว็บเพจที่ถึงข้อมูลมา และคุณเลื่อนเมาส์พอยเตอร์ไปชี้ที่ลิ้งค์ใด ส่วนนี้ก็จะบอกตำแหน่งของลิงค์นั้นขั้นมา นอกจากนี้ยังแสดงเปอร์เซ็นต์การดาวน์โหลดเว็บเพจ และภาพอีกด้วย
· Compunent bar ส่วนนี้เป็นแถบเพื่อเรียกโปรแกรมในชุด Communicator ออกมา ผู้ใช้เพียงแต่เลื่อนเมาส์พอยเตอร์ไปคลิกโปรแกรมที่ต้องการเท่านั้น ถ้าคุณคิดว่าแถบนี้อาจจะดูเล็กไปเรียกใช้ลำบาก คุณสามารถปรับขนาดให้ใหญ่ขึ้น และแยกออกมาจากแถบสถานะนี้ได้โดยวิธีการคลิก


14. วิธีดูเว็บไซต์ต่าง ๆ โดยการพิมพ์ที่อยู่ในรูปแบบ URL